مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: آقای دکتر صدرالدین علی پور
معاون اداری مالی اداره کل:
آقای مهندس مسعود حکیمی نیا
معاون نظارت وپایش اداره کل: آقای مهندس عبدالحسین مظفری
معاون فنی اداره کل: آقای مهندس سیاوش شمسی پور 
رییس اداره آبیک: آقای حشمت اله کوثری
رییس اداره البرز: آقای سیاوش غیاثوند
رییس اداره بویین زهرا:آقای محمد ایران نژاد
رییس اداره تاکستان: آقای اکبر کشت پرور
مجری : شرکت سیگما