سرپرست  اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: آقای مهندس سیاوش شمسی پور
معاون اداری مالی اداره کل:
آقای مهندس سید عظیم هاشمی
معاون نظارت وپایش اداره کل: آقای مهندس عبدالحسین مظفری
معاون فنی اداره کل: آقای مهندس سیاوش شمسی پور 
رییس اداره حراست: آقای جلال مهکی
فرمانده یگان: آقای غلامرضا جهان تیغ فریفته
رییس اداره روابط عمومی: آقای محمد سعید محمدی
رییس اداره آبیک: آقای اکبر کشت پرور
رییس اداره البرز: آقای سیاوش غیاثوند
رییس اداره بویین زهرا:آقای محمد ایران نژاد
رییس اداره تاکستان: آقای محمد جلیلوند
رییس اداره آوج: آقای محسن جلیلوند