اخبار برگزیده
کسب عنوان روابط عمومی برتر محیط زیست کشور توسط اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در چهارمین ارزیابی روابط عمومی های کشور عنوان روابط عمومی برتر محیط زیست کشور را کسب کرد
اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد
کسب عنوان روابط عمومی برتر محیط زیست کشور توسط اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین
اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در چهارمین ارزیابی روابط عمومی های کشور عنوان روابط عمومی برتر محیط زیست کشور را کسب کرد
به گزارش رئیس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کشور : درنشست یک روزه مدیران روابط عمومی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها، از روابط عمومی های برتر با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تقدیر شد.
در این همایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در نتایج چهارمین دوره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ادارات کل محیط زیست استان های کشور درسال 1395 عنوان روابط عمومی برتر محیط زیست کشور را در سطح کشور کسب کرد ومفتخر به دریافت تقدیر نامه و تندیس افتخار از دست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور شد. 
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر