222

22
معرفی مناطق تحت کنترل استان
نام منطقه
موقعیت جغرافیایی
مساحت
( هکتار)
تاریخ معرفی
حفاظت شده باشگل
شمال شرق تاکستان
25198
مرداد 1368 بعنوان
شکار و تیر اندازی
ممنوع و در سال 1375
بعنوان منطقه حفاظت
شده
تیر اندازی و شکار ممنوع الموت
شمال شهرستان قزوین
118000
1/9/75
تیر اندازی و شکار
ممنوع طارم سفلی
شمالغرب شهرستان قزوین
49000
1/1/80
منطقه حفاظت شده باشگل با بیش از 25198 هکتار مساحت (حدود 1% از کل مساحت استان) تنها منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در استان قزوین است. باشگل زیستگاه تعداد زیادی گونه گیاهی و جانوری حمایت شده است و با برخورداری از قابلیتهای زیستگاهی برجسته و منحصر به فرد، ارزش و اهمیت زیستگاهی برجسته ای دارد. این منطقه حفاظت شده که در 8 کیلومتری شمال غرب شهر تاکستان و در محدوده دهستان قاقازان از بخش ضیاء آباد و در موقعیت جغرافیایی بین ׳3 º36 الی׳17 º36 عرض شمالی و ׳25 º 49 الی׳40 º 49 طول شرقی قرار گرفته است از سال 1368 به عنوان منطقه شکار ممنوع معرفی و در سال 1375 به عنوان منطقه حفاظت شده تحت مدیریت قرار گرفت.