اخبار
1
دوشنبه 26 تير 1396 برگزاری کلاس باز آموزی قوانین و مقررات ضابطین جهت پرسنل حفاظت محیط زیست استان قزوین اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد:
برگزاری کلاس باز آموزی قوانین و مقررات ضابطین جهت پرسنل حفاظت محیط زیست استان قزوین
دوره آموزشی در راستای باز آموزی قوانین و مقررات و آشنای با قوانین جدید جهت کارکنان و ضابطین محیط زیست استان قزوین  برگزار شد.
به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین،زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: کلاس توجیهی و بازآموزی قوانین و مقررات و آشنایی با قوانین جدیدجهت همکاران و محیط بانان ضابط شاغل در حفاظت محیط زیست استان قزوین  برگزار شد.
وی تصریح کرد : دوره فوق با همکاری دادگستری کل و دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین با آموزش وظایف ضابطین، انواع جرم، تهیه و جمع آوری دلایل و براهین وآخرین اصلاحات و تغییرات ایجاد شده در آئین دادرسی کیفری جهت 75 نفر از پرسنل حفاظت محیط زیست استان قزوین در مرکز آموزش دولتی در دو روز اجرا شد.
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر