1
يكشنبه 1 آذر 1394 ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
ابلاغ سیاست های کلی محیطزیست توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
 
ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست/ جرم‌انگاری تخریب محیط زیست/ تقویت دیپلماسی محیط زیست/ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور/ مقابله با تهدیدات زیست محیطی‌
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دراجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، در نامه‌ای به روسای قوا، سیاست های کلی محیطزیست را ابلاغ کردند.
به گزارشپایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست،مدیریت هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، جرم‌انگاری تخریب محیط زیست، تهیه اطلسزیست‌بوم کشور، تقویت دیپلماسی محیط زیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادینه سازی فرهنگ واخلاق زیست محیطی از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامیاست.
متنسیاستهای کلی محیط زیست که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، به اینشرح است:
بسم‌ الله‌الرّحمن ‌الرّحیم
                                                         سیاست‌هایکلی محیط زیست
1
ـمدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم بویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی وساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

2
ـ ایجاد نظام یکپارچه ملّیمحیط زیست.
3ـ اصلاحشرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوقبین نسلی.
4ـپیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیستو مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنانبه جبران خسارت.
5ـ پایشمستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج واشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌هایزیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایشسرزمین.
6ـ تهیهاطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدید پذیر (ماننددریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوعزیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابعمتناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها وشاخص‌های پایداری، مدیریّت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملّی وآثار طبیعی ملّی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهایبین‌المللی.
7ـمدیریّت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد وغبار بویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعهآینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی و مدیریّتآن.
8 ـ گسترشاقتصاد سبز با تأکید بر:
1ـ8 ـصنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک ومدیریّت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیّت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی،اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.
2ـ8 ـاصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب،منابع، غذا، مواد و انرژی بویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیطزیست.
3ـ8 ـتوسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانیبویژه در کلانشهر‌ها.
9ـ تعادلبخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری،مدیریّت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورودآلاینده‌ها.
10ـاستقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملّی.
11ـ حمایتو تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهایمناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.
12
ـ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج ونهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی ـاسلامی.
13ـارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست محیطی وتجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریبمحیط زیست.
14ـ گسترشسطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت ومسؤولیت‌پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست درتمام سطوح و اقشار جامعه.
15ـ تقویتدیپلماسی محیط زیست با:
1ـ15ـتلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌هایآبی.
2ـ15ـتوسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه،منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط زیست.
3ـ15ـبهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن وتسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط
 
 
امتیاز دهی