.
ویژگیهای زیست محیطی
1391/11/18 چهارشنبه
استان قزوین با 96/0% سهم از مساحت کل کشور، به سبب برخورداری از اختلاف ارتفاعی و قرار گرفتن در منطقه اکوتون حدافاصل منطقه معتدل خزری در شمال و منطقه نیمه بیابانی در جنوب استان واجد تنوع اقلیمی قابل ملاحظه و زیست بوم های متنوعی است. آب و هوای آن متأثر از عوامل طبیعی و ویژگی های اقلیمی متنوع شامل آب و هوای بیابانی، نیمه بیابانی، سرد کوهستانی، معتدل کوهستانی و آب و هوای گرم و نیمه مرطوب است. قزوین از تنوع زیستگاهی قابل ملاحظه ای شامل جنگل ها، دشت ها، مراتع، صخره ها، رودخانه ها، تالاب ها و زیستگاه های انسان ساخت برخوردار است. زیستگاه هایی که بسته به وسعت، قابلیت منابع و امنیتشان محل زندگی موقت یا دایمی جمعیت های خاصی از گونه های موجودات زنده هستند. مراتع استان با مساحت 853458 هکتار، پوشیده از 117 گونه از 19 تیره گیاهی مختلف است. جنگل های طبیعی در شهرستان های قزوین و تاکستان و به طور عمده در بخش های رودبار الموت، رودبار شهرستان و طارم سفلی پراکنده اند و به صورت جامعه غالب ارس- بلوط و با تنوع گونه ای زیاد هستند. گونه های ارس، بنه یا پسته وحشی، زالزالک، ازگیل، سیب درختی، آلوچه وحشی، انار وحشی، فندق، گردو، سرخ ولیک، سیاه ولیک، انجیر وحشی، سیاه تلو، آل، سقز و زرشک در زمره گونه های موجود در بوم سازگان های جنگلی این استان هستند. همچنین تعدادی از جنگل های استان قزوین به عنوان ذخیره‌گاه های جنگلی معرفی شده اند. ذخیره گاه جنگلی قازان داغی با 5/91 هکتار مساحت در شهرستان تاکستان و در ‌مجاورت روستای قازانداغی واقع در منطقه حفاظت شده باشگل قرار گرفته و گونه اصلی آن را بنه یا پسته وحشی تشکیل می دهد. ذخیره‌گاه جنگلی صمغ آباد از دیگر ذخیره‌گاه های جنگلی استان است که دارای 50 هکتار مساحت و با گونه غالب ارس در شهرستان آبیک و در مجاورت روستای صمغ آباد واقع شده است. در استان قزوین دو ذخیره گاه جنگلی دیگر نیز وجود دارد. ذخیره‌گاه جنگلی کمر رود که در منطقه طارم سفلی و با مساحت 75 هکتار قرار دارد، از جامعه گیاهی بلوط، شیردار و کیکم تشکیل یافته و ذخیره‌گاه جنگلی یالان اسعدی با 25 هکتار مساحت گونه غالب گردو را در خود جا داده است. این ذخیره گاه در شهرستان قزوین‌ و در مجاور روستای دهک واقع شده است.
طبق بررسی های انجام شده 110 گونه گیاهی اندمیک یعنی 28/6% گونه های گیاهی کشور و 80 گونه گیاهی مشمول فهرست سرخ گونه های در معرض تهدید، آسیب پذیر و در شرف خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت وابسته به سازمان ملل متحدIUCNRed list)) یعنی 3/3% از کل گونه های مشمول این فهرست در کشور، در استان قزوین زندگی می کنند. همچنین کل گیاهان دارویی کشور مشتمل بر 1100 گونه است که تنها در استان قزوین 250 گونه از آن ها یافت شده، بیش از 40 گونه از این گیاهان در مناطق طارم سفلی و الموت زیست می کنند.
به علاوه، تعداد 11 خانواده از این گونه های ارزشمند گیاهی در منطقه حفاظت شده باشگل به عنوان منطقه تحت مدیریت محیط زیستی یافت می شوند که تعداد زیادی از آن ها در زمره گونه های درمعرض خطر و آسیب پذیر مشمول فهرست سرخ هستند. براساس طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت طبیعت، این خانواده های گیاهی شامل گونه های Euphorbiaceae-umboliferae- Cruciferae-cyperaceae- Compositae-chenopodiaceae-Caryophyllaceaeهستند.
در رابطه با گیاهان دارویی موجود دراستان نیز باید گفت؛ اطلاعات و آمار کاملی از تمامی گونه های گیاهی دارویی و میزان بهره برداری از آن ها موجود نیست.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *