.
فرصت های زیست محیطی
1391/11/17 سه‌شنبه
فرصت ها :
1- تنوع زیستی مطلوب استان
الف- وجود گونه های جانوری در خطر انقراض و مورد تهدید
ب- تنوع اکوسیستمی
ج- وجود جنگل ها و مراتع غنی
د- وجود گونه های گیاهی منحصر به فرد
2- وجود نیروهای کارآمد کارشناسی در سطح استان
3- تعدادزیاد تشکل های مردمی (NGO )
4- وجود مراکز علمی مرتبط با محیط زیست در استان
5- وجود جاذبه های گردشگری متنوع در استان
6- اجرای طرح تنوع زیستی در استان
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *