.
اسامی مدیران
1394/9/8 یکشنبه

حوزه ریاست

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

مهران شنتیائی

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین


 

معاونت
نام
سمت
شماره تماس
تصویر
سید عظیم هاشمی
 معاون توسعه مدیریت و منابع
عبدالحسین مظفری
معاون فنی
سید ابراهیم سید موسوی
معاون نظارت و پايش


 

روسای ادرات مستقل ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد سعید محمدی

رئیس اداره روابط عمومی

سعید میرزا حسینی  

رئیس اداره مدیریت عملکرد

مخدره کشاورز

رئیس اداره حقوقی

 

غلامرضا جهان تیغ

رييس  اداره حراست

زین العابدین رستمی 

رئیس اداره آموزش و پژوهش

مهدي طاهري

فرمانده یگان حفاظت

 

روسای ادارات ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

مجید گودرزوند چگینی

رئیس اداره امور اداری

 

مهناز بهرامی پور

رئیس اداره امور مالی

سعیده خضیر

سرپرست اداره محیط زیست  انسانی

 

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق خسروی 

رئیس اداره محیط زیست طبیعی

 

سیاوش رضازاده

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش

 

تقدیر حاتمی منامن 

سرپرست اداره امور آزمایشگاهها

 
 

محمد ظهیری 

سرپرست اداره امور نظارت و پایش

 

 

روسای ادارات شهرستان

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد جلیلوند

رئیس اداره شهرستان تاکستان

اميد رحماني 

رئیس اداره شهرستان ابيك

احمد زارعی

رئیس اداره شهرستان قزوین

رامین رمضانی

رئیس اداره شهرستان  بوئین زهرا

اکبر کشت پرور

رئیس اداره شهرستان البرز

احسان خسروی

سرپرست اداره نمایندگی شهرستان آوج

 
 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *