تاریخچه
1394/9/8 یکشنبه

حوزه ریاست

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

سعیده خضیر

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین


 

معاونت
نام
سمت
شماره تماس
تصویر
سید عظیم هاشمی
 معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع
عبدالحسین مظفری
سرپرست معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
محمد علی ظهیری
 معاون محیط زیست انسانی


 

روسای ادرات مستقل ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محمد سعید محمدی

رئیس اداره روابط عمومی و امور رسانه

سعید میرزا حسینی  

رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد

مخدره کشاورز

رئیس اداره حقوقی

 

غلامرضا جهان تیغ

رييس  اداره حراست

زین العابدین رستمی 

رئیس اداره آموزش و پژوهش

مهدي طاهري

فرمانده یگان حفاظت

 

روسای ادارات ستادی

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

جمشید کاوسی

سرپرست اداره امور اداری

 

مهناز بهرامی پور

رئیس اداره امور مالی

رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم

 

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

صادق خسروی 

رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق

 

سیاوش رضازاده

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی

 

رامین رمضانی 

سرپرست اداره پایش و امور آزمایشگاهها

  

 

 

روسای ادارات شهرستان

نام

سمت

شماره تماس

تصویر

محسن جلیلوند

سرپرست اداره شهرستان تاکستان

اميد رحماني 

رئیس اداره شهرستان ابيك

احمد زارعی

رئیس اداره شهرستان قزوین

تقدیر حاتمی منامن

سرپرست اداره شهرستان  بوئین زهرا

اکبر کشت پرور

رئیس اداره شهرستان البرز

احسان خسروی

رئیس اداره نمایندگی شهرستان آوج

 
 

 

بيشتر