اخبار استان

اجرای طرح محیطبان مدرسه در شهرستان آوج

در برنامه طرح محیط بان مدرسه در شهرستان آوج پخش مستند آموزشی حیات وحش و تنوع زیستی آوج پخش گردید و دانش اموزان با اهداف حفاظت ، سختی ها و لوازم کار محیطبانان و گونه های موجود در سطح شهرستان آشنا شدند

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد:

اجرای طرح محیطبان مدرسه در شهرستان آوج

در برنامه طرح محیط بان مدرسه در شهرستان آوج پخش مستند آموزشی حیات وحش و تنوع زیستی آوج پخش گردید و دانش اموزان با اهداف حفاظت ، سختی ها و لوازم کار محیطبانان و گونه های موجود در سطح شهرستان آشنا شدند

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، مجتبی خاکپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج گفت : با هدف ارتقاء سطح آگاهی بخشی در زمینه مسائل محیط زیست، اشاعه فرهنگ عمومی محیط زیست و آموزش پایه در میان دانش آموزان مقاطع راهنمایی در مدارس شهرستان آوج طرح محیطبان مدرسه توسط ماموران اجرایی و کارشناسان اجرا شد.

وی تصریح کرد : در سال نخست اجرای این طرح در حدود 15 مدرسه مقطع ابتدایی و مقدماتی و همچنین کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان آوج بطور مطلوب و همراه با اهداء جوایز با همکاری آموزش و پرورش برگزار گردیده است که این بار در محیط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج این طرح انجام گردید ودر این برنامه آموزشی مستند حیات وحش و تنوع زیستی آوج پخش گردید و دانش اموزان با اهداف حفاظت ، سختی ها و لوازم کار محیطبانان و گونه های موجود در سطح شهرستان آشنا شدند.

وی خاطر نشان کرد: امید است که با انجام آموزش صحیح و اصولی نسل های آینده اعم از کودک، نوجوان و جوان توسط چنین معلمان عزیزی که به محیط زیست اطراف و حفظ طبیعت کشورشان اهمیت می دهند محیط زندگی عاری از آلودگی ، تخریب و ناپاکی داشته باشیم و این در حالی است که حفظ محیط زیست و حفظ حقوق عامه وظیفه عمومی تلقی می شود.

بيشتر