اخبار استان

پایش شبانه واحدهای صنعتی استان قزوین

واحدهای صنعتی مستقر در حومه شهر قزوین شبانه مورد بازدید و پایش قرار گرفتند

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین خبر داد

پایش شبانه واحدهای صنعتی استان قزوین

واحدهای صنعتی مستقر در حومه شهر قزوین شبانه مورد بازدید و پایش قرار گرفتند

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: محمد ظهیری سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت : با توجه به رسالت حفاظت محیط زیست در ممانعت از تخریب محیط زیست و در راستای پایش واحدهای صنعتی جهت جلوگیری از انتشار آلودگی وحسب برنامه ریزی صورت گرفته، از واحدهای مستقر در حومه شهرستان قزوین بازدید شبانه بعمل آمد.

وی افزود: هدف از این پایش ها رصد و ممانعت و پیشگیری از آلایندگی واحدهای صنعتی می باشد که در این راستا تعدادی از واحدهای تولیدی مورد پایش قرار گرفت

لازم بذکر است در استان قزوین بیش از 3000 واحد صنعتی و 16 شهرک و نواحی صنعتی موجود میباشد که نظارت، پایش و کنترل آن جهت جلوگیری از انتشار آلودگی آب، خاک و هوا توسط حفاظت محیط زیست استان قزوین صورت میگیرد و با متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

بيشتر