اخبار استان

دفن پسماندهای صنعتی استان قزوین ساماندهی می شود

دفن پسماندهای صنعتی استان قزوین ساماندهی می شود

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

دفن پسماندهای صنعتی استان قزوین ساماندهی می شود

 به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: با توجه به اقدامات مثبت به عمل آمده در سطح استان در سنوات گذشته به منظور مدیریت پسماندهای خانگی و صنعتی ویژه استان قزوین در راستای مدیریت بهینه و مطلوب امحاء در سطح استان، موضوع مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی و پسماندهای شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفت .

 وی تصریح کرد: انتظار می رود با واگذاری مدیریت پسماندهای ویژه و صنعتی و همچنین پسماندهای شهری و روستایی از سوی شهرداری قزوین به سازمان همیاری شهرداری، علاوه بر بهبود وضعیت مدیریت پسماند  در محل سایت عادی استان، شاهد اقدامات مثبت در زمینه کاهش میزان تولید پسماند، افزایش بازیافت و.....نیز باشیم.

سید موسوی عنوان کرد: با توجه به پیگیریهای بعمل آمده از سوی دفتر امور روستایی استانداری قزوین، مدیریت پسماند در نقاط روستایی استان نیز در دستور کار این دفتر قرار گرفته است تا با استفاده از روشهای اصولی مدیریت دفع پسماند، از آلودگی ناشی از دفع غیر اصولی پسماند کاسته شود.

 معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین عنوان کرد: در راستای اصلاح و بهبود شرایط فعلی و به منظور کنترل آلودگی پسماند های ویژه و صنعتی با پیگیری این اداره کل و استانداری قزوین موضوع احداث و راه اندازی سایت جدید مدیریت این نوع پسماند ها توسط سازمان همیاری شهرداری قزوین در دست اقدام است

بيشتر