اطلاعیه

آگهی مناقصه پروژه آگهی مناقصه پروژه

اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین در نظر دارد پروژه" اجرای برنامه عملیاتی ظرفیت سازی، مشارکت و آگاهی رسانی با هدف مشارکت ذینفعان در حفاظت، مدیریت، بهره وری و احیای تالاب CEPA" احیای تالاب اوان به شرح اطلاعات  پیوست را واگذار نماید لذا اشخاص واجد شرایط می توانند در این مناقصه شرکت نمایند تذکر مهم: پرداختها از محل طرح حفاظت، پایش، و احیای تالاب ها و رود خانه های در معرض خطر با مقررات مربوطه انجام میگیرد.
 متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و نقشه ها و ....  و برگه های شرایط شرکت در مناقصه  از روز دو شنبه مورخ 8/2/1399 تا روز پنج شنبه مورخ 11/2/1399 به مدت 72ساعت ازطریق سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و مدارك لازم شركت در مناقصه را در سامانه ستاد بارگذاری و پاکت  تضمین شرکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته لاک و مهر شده به دبيرخانه اين اداره كل واقع در قزوین : خیابان  نواب شمالی- مجتمع ادارات کد پستی 14971-34199  تحویل نمایند . ( بازگشايي پیشنهادات از سامانه www.setadiran.ir  روز شنبه مورخ 13/2/ 1399 ساعت 14 انجام خواهد شد ). تلفن تماس 3-33374900-028  
لازم است مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ، اسناد را از طریق سامانه ستاد ( سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) دریافت و  ارسال نمایند .
شرایط اختصاصی متقاضیان
 
  •  متقاضیان باید سوابق و تجربیات اجرایی و عملیاتی مرتبط با  تالاب  ها را داشته باشند
  • متقاضیان واجد رشته و مدرک تحصیلی مرتبط با انجام پروژه را داشته باشند
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"