محیط زیست در رسانه ها
قرقیزستان ۵۰ راس غزال از قزاقستان امانت گرفت

قرقیزستان ۵۰ راس غزال از قزاقستان امانت گرفت

قرقیزستان با هدف تکثیر نسل و افزایش جمعیت آهوان این کشور از قزاقستان ۵۰ غزال امانت گرفت.

 مقامات قرقیزستان می‌خواهند، غزالهای قزاقستانی را در ساحل شمالی اسّیقکول و جنوب و غرب آب‌انبار عورته-توقی در این کشور که برای سکونت غزال مناسب است، رها کنند.
 
«میراسلو امانقولاو»  رئیس سازمان حفظ محیط زیست قرقیزستان گفت: در دهه های سی تا هفتادم عصر پر بار غزال در این  مکانها بود و شمار زیادی غزال زیست می کردند.
در دهه‌های هشتاد تا نودم میلادی شمار آنها یکباره کم شد بطوری که در حال حاضر در اسّیقکول قرقیزستان غزالی موجود نیست.  
 
بر همین اساس بین قرقیزستان و قزاقستان توافقنامه انتقال ۵۰ غزال برای تکثیر نسل این حیوان به امضا رسیده است.  
 
 برای شکار هر راس غزال در قرقیزستان یک میلیون سام (حدود ۶۱ میلیون تومان) جریمه پیش‌بینی شده

بيشتر