محیط زیست در رسانه ها
الزام رعایت موارد ایمنی در پیشگیری حریق مراتع و جنگلها با گرم شدن هوا پوشش گیاهی موجود مراتع رو به خشکی می رود و پرتاب ته سیگار و یا انداختن استکان و لیوان در مراتع می تواند عامل آتش سوزی شود.

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

الزام رعایت موارد ایمنی در پیشگیری حریق مراتع و جنگلها

با گرم شدن هوا پوشش گیاهی موجود مراتع رو به خشکی می رود و پرتاب ته سیگار و یا انداختن استکان و لیوان در مراتع می تواند عامل آتش سوزی شود.

به گزارش روابط عمومی و امور رسانه  اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: حسن پسندیده مدیر کل  حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: با توجه به بارش های مناسب بهاره و پوشش کیفی مراتع نیاز است که با نزدیک شدن به فصل گرما مراقبت های لازم در پیشگیری از وقوع آتش سوزی رعایت شود.

وی اعلام کرد: با گرم شدن هوا پوشش گیاهی موجود مراتع رو به خشکی می رود و پرتاب ته سیگار و یا رها سازی ظروف شیشه ای در مراتع، عدم خاموش کردن کامل آتش توسط گردشگران جهت پخت یا گرم کردن غذا و مواد مشابه می تواند عامل آتش سوزی شده و دامنه گسترده ای را در منابع طبیعی استان دچار خسارت کند.

پسندیده تصریح کرد : در هفته های آتی افزایش درجه حرارت هوا رخ می دهد که موجب خشکیدگی علوفه ها در مراتع و جنگل ها می شود و نیاز است بهره برداران ، مردم و گردشگران برای پیشگیری از حریق و نابودی عرصه های طبیعی ، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین  توصیه کرد: در صورت نیاز به افروختن آتش ، موارد ایمنی به دقت رعایت و قبل از ترک محل از خاموش شدن آتش اطمینان حاصل شود و  از انداختن ته سیگار یا کبریت روشن روی زمین و یا روشن کردن آتش به منظور تفریح اکیدا خودداری شود.

بيشتر