تاریخچه
1398/3/27 دوشنبه
نام خدمت
مسئول ارائه خدمت
شماره تماس
 مجوز صدور مجوز واحدهای صنعتی و خدماتی
سیده الهام صادقی
33374900-3
 صدور مجوز شکار و صید
سیاوش رضازاده
33374900-3 
صدور گواهی نامه آزمایشگاه امیر رستگار 33374900-3 
درخواست احداث باغ وحش سیاوش رضازاده  33374900-3   
ارائه خدمات آموزشی زين العابدين رستمی 33374900-3   
مشاوره و آموزش دانشجویان زين العابدين رستمی 33374900-3    
سامانه سازمان های مردم نهاد زين العابدين رستمی 33374900-3     
بانک ایده زين العابدين رستمی 33374900-3    
رسیدگی به شکایات سعید میرزا حسینی 33374900-3 
بانک اطلاعات محققین و متخصصین زين العابدين رستمی 33374900-3  
صادرات و واردات اجزای تنوع زیستی سیاوش رضازاده  33374900-3   
پرداخت خسارت حیات وحش سیاوش رضازاده  33374900-3  
صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات سیاوش رضازاده  33374900-3   
بررسی طرح های پژوهشی و مطالعاتی زين العابدين رستمی 33374900-3   
سرشماری پرندگان سیاوش رضازاده  33374900-3  
سرشماری پستانداران سیاوش رضازاده  33374900-3   
تبادل اطلاعات سمن ها زين العابدين رستمی 33374900-3   
مجوز نمونه برداری اجزای تنوع زیستی سیاوش رضازاده  33374900-3   
مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت  صادق خسروی 33374900-3  
غیر خوداظهاری در پایش آلودگی سیده الهام صادقی 33374900-3  
مجوز برپایی نمایشگاه های حیات وحش سیاوش رضازاده  33374900-3   
سامانه ثبت نام مشمولین فاطمه آموسی 33374900-3  
مجوز واردات صادرات مواد شیمیایی خطرناک سیده الهام صادقی 33374900-3 
نحوه برخورد با حیوانات وحشی کشف شده سیاوش رضازاده  33374900-3  
مجوز واردات و صادرات پسماند محمد علی ظهیری 33374900-3  
ارائه نتایج پایش انجام شده سید الهام صادقی 33374900-3 
نظارت بر عملکرد آزمایشگاه معتمد امیر رستگار 33374900-3   
مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی صادق خسروی 33374900-3  
خوداظهاری واحدهای خدماتی و صنعتی سیده الهام صادقی 33374900-3
صدور دستور العمل شکار و صید سیاوش رضازاده  33374900-3   
بيشتر