تاریخچه
1397/3/20 یکشنبه

شماره تماس مدیران اداره کل

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سعیده خضیر

مدیر کل

33374898

عبدالحسین مظفری

معاونت فنی

33375191

سیدعظیم هاشمی کروئی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

33375899

غلامرضا فریفته جهان تیغ

اداره حراست

33375925

سعید میرزاحسینی

اداره مدیریت عملکرد

33375064

سیاوش رضازاده

اداره حیات وحش

33374900

محمدسعید محمدی

اداره روابط عمومی

33378623

صادق خسروی

اداره محیط زیست طبیعی

33374900

اداره محیط زیست انسانی

33374900

مهدی طاهری

یگان حفاظت

33374900

جمشید کاووسی

اداره امور اداری

33374900

زین العابدین رستمی

اداره آموزش و پژوهش

33374900

مهناز بهرامی پور

اداره امور مالی

33374900

شماره تماس روسای ادارات شهرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

احمد زارعیاحمد زارعی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین

33378625

امید رحمانی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک

32891331

اکبر کشت پرور

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز

2-32246211

تقدیر حاتمی منامن

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بویین زهرا

34225525

محسن جلیلوند

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان

1-35237104

احسان خسروی

اداره حفاظت محیط زیست نمایتدگی آوج

34622622

بيشتر