تاریخچه
1397/3/20 یکشنبه

شماره تماس مدیران اداره کل

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سعیده خضیر

مدیر کل

33374898

رامین رمضانی

معاون محیط زیست طبیعی

33375191

سیدعظیم هاشمی کروئی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

33375899

غلامرضا فریفته جهان تیغ

اداره حراست

33375925

سعید میرزاحسینی

معاون محیط زیست انسانی

33375064

سیاوش رضازاده

اداره حیات وحش

33374900

محمدسعید محمدی

اداره روابط عمومی

33378623

صادق خسروی

اداره محیط زیست طبیعی

33374900

سیده الهام صادقی

اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم

33374900

مهدی طاهری

یگان حفاظت

33374900

فاطمه آموسی

اداره امور اداری

33374900

زین العابدین رستمی

اداره آموزش و مشارکت های مردمی

33374900

مهناز بهرامی پور

اداره امور مالی

33374900

شماره تماس روسای ادارات شهرستان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

احمد زارعیاحمد زارعی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین

33378625

سامان اعلمش

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک

32891331

تقدیر حاتمی منامن

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز

2-32246211


اکبر کشت پرور

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان بویین زهرا

34225525

محسن جلیلوند

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان

1-35237104

مهدی بابایی

سرپرست حفاظت محیط زیست نمایندگی آوج

34622622

بيشتر