حضور رییس پلیس پیشگیری ناجا و فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان

شرفی رییس پلیس پیشگیری ناجا بهمراه محبت خانی فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست از استان قزوین بازدید و در منطقه حفاظت شده باشگل حاضر و با محیط بانان دیدار کردند

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

حضور رییس پلیس پیشگیری ناجا و فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان

شرفی رییس پلیس پیشگیری ناجا بهمراه محبت خانی فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست از استان قزوین بازدید و در منطقه حفاظت شده باشگل حاضر  و با محیط بانان دیدار کردند

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان قزوین، محمد سعید محمدی رییس اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: در این بازدید که حسن عباس نژاد مدیرکل، معاون فنی، فرمانده یگان حفاظت، رییس اداره حراست محیط زیست استان قزوین، رییس اداره شهرستان تاکستان و جمعی از محیط بانان حضور داشتند، شرفی و محبت خانی را همراهی می کردند.

وی تصریح کرد: شرفی و محبت خانی از پاسگاههای محیطبانی منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان بازديد و با محیطبانان بخش اعظمی از منطقه حفاظت شده باشگل را پایش و درگشت و کنترل بصورت پیاده روی و کوهپیمایی شركت كردند

محمدی ادامه داد: در ادامه حضور شرفی و محبت خانی در  استان قزوین از دهکده طبیعت باراجین قزوین بازدید بعمل آوردند.

بيشتر