اخبار استان

توقف طرح اجرایی کمربند سبز قزوین

فاز سوم پروژه کمربند سبز شرقی قزوین به دلیل نداشتن پیوست زیست محیطی اجرا نمی‌شود.

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

توقف طرح اجرایی کمربند سبز قزوین

فاز سوم پروژه کمربند سبز شرقی قزوین به دلیل نداشتن پیوست زیست محیطی اجرا نمی‌شود.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استن قزوین، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: بخش نخست پروژه کمربند سبز، از میدان شورا شروع شده بود،  بخش دیگر از مجاورت اداره اطلاعات و بخش آخر نیز در میدان مینودر قرار داشت که پس از بررسی‌های دقیق،  بخش نخست تأیید شد، اما بخش دوم کمی تغییر پیدا کرد و بخش سوم هم به‌طور کامل حذف شد.

فرخزاد همچنین به مالکان اراضی حاشیه طرح کمربند سبز گفت: که تغییر کاربری در حاشیه طرح کمربند سبز ممنوع است.

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار قزوین به آن دسته از افرادی که به امید تغییر کاربری، قصد خرید اراضی این محدوه را دارند نیز توصیه کرد  با توجه به مصوبه شورای عالی کشور، هیچگونه تغییر کاربری در این اراضی صورت نمی‌گیرد و لذا در موقع خرید زمین دقت کنند.

بيشتر