اخبار استان

پایش عملکرد مراکز معاینه فنی درشهر آبیک

مراکز معاینه فنی در شهر آبیک توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک مورد بازدید و پایش قرار گرفت

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

پایش عملکرد مراکز معاینه فنی درشهر آبیک

مراکز معاینه فنی در شهر آبیک توسط کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک مورد بازدید و پایش قرار گرفت

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین،  رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک ضمن تایید این خبر فوق گفت :  بازدید و پایش از وضعیت عملکرد مرکز معاینه فنی شهر آبیک، توسط رییس اداره و کارشناسان حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک انجام گرفت

وی تصریح کرد: در این پایش عملکرد و وضعیت واحدهای معایته فنی مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم در خصوص کارکرد صحیح ارائه شد

بيشتر