اخبار استان

اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس الموت غربی

طرح محیط بان در مدرسه نهادینه کردن رفتار زیست محیطی دانش آموزان توسط محیط بانان الموت غربی انجام شد.
اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین خبر داد.

 
اجرای طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس الموت غربی

 
طرح محیط بان در مدرسه نهادینه کردن رفتار زیست محیطی دانش آموزان توسط محیط بانان الموت غربی انجام شد.


به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ، اکبر کشت پرور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین با تایید خبر فوق اظهار کرد: در راستای آموزش و فرهنگ سازی محیط زیستی دانش آموزان به عنوان یکی از مخاطبین اثرگذار جامعه، طرح محیط بان در مدرسه با هدف حساس سازی و نهادینه کردن رفتار زیست محیطی دانش آموزان توسط محیط بانان الموت غربی انجام شد.


کشت پرور گفت: این برنامه توسط محیط بان منطقه الموت غربی در مدرسه شهید محمدعلی صفی خانی روستای هیر انجام شد و دانش آموزان با وظایف محیط بانان و مناطق تحت مدیریت با ضرورت مشارکت آگاهانه در حفظ محیط زیست و نقش خود در طبیعت آشنا شدند.


رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین در پایان بیان کرد: امید است با اجرای این طرح گامی مهم و اساسی در جهت اعتلای فرهنگ محیط زیست برداشته شود و موجب مسئولیت پذیری هر دانش آموز به عنوان یک محیط بان در جهت حفاظت از محیط زیست درسطح مدرسه و جامعه شویم.
عكس های مرتبط :
بيشتر