اخبار استان

طرخ پژوهشی اندازه گیری پایداری محیط زست استان قزوین اجرا ی شد

طرح پژوهشی اندازه گیری پایداری محیط زست استان قزوین با تصویب در شورای پژوهشی استان که در راستای راه اندازی دفتر دیدبانی توسعه پایدار استان با حضور مقامات کشوری و استانی در دیماه سال جاری افتتاح شد اجرایی می شود

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اعلام کرد

طرح پژوهشی اندازه گیری پایداری محیط زست استان قزوین اجرا ی شد

طرح پژوهشی اندازه گیری پایداری محیط زست استان قزوین با تصویب در شورای پژوهشی استان که در راستای راه اندازی دفتر دیدبانی توسعه پایدار استان با حضور مقامات کشوری و استانی در دیماه سال جاری افتتاح شد اجرایی می شود

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، زین العابدین رستمی رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ضمن تایید خبر فوق گفت: از مهمترین اهدف این طرح، ارزیابی و مراقبت از شاخص های کمی و کیفی محیط زیست  شامل پارامتر های کیفی هوا و منابع آلاینده آن، پایداری خاک استان و سهم هرکدام از عوامل متعدد در تخریب و فرسایش خاک،  بررسی کمی و کیفی منابع آب استان  و میزان  آب مصرفی در حوزه های مختلف، کنترل روند افت آب های زیر زمینی و مقابله با منابع آلاینده آب استان و همجنین حفاظت و مراقبت از شاخص های زیستی و زیستگاهی استان  و رساندن این عرصه ها به استانداردهای ملی است

وی تصریح کرد: این پژوهش که در بازه زمانی یکساله اجرا می شود، با بکار گیری نتایج  آن توسط دستگاههای عمومی و اجرایی و مراقبت از این شاخص ها می توانیم به محیط زییستی سالم، پویا،  بالنده و عاری از آلاینده ها امیدوار باشیم.

رستمی در پایان ادامه داد:  اعتبارات این طرح مجموعا به ارزش 750 میلیون ریال از محل سرجمع اعتبارات پژوهشی قانون بودجه سال 1398 استان تامین گردیده است

بيشتر