اخبار استان

پایش واحدهای صنعتی قزوین تا رفع کامل آلودگی زیست محیطی

جهت واحدهای دارای بار آلودگی بیش از استانداردهای زیست محیطی در استان قزوین اخطاریه صادر شد.

اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست  استان قزوین اعلام کرد

پایش واحدهای صنعتی قزوین تا رفع کامل آلودگی زیست محیطی

جهت واحدهای دارای بار آلودگی بیش از استانداردهای زیست محیطی در استان قزوین اخطاریه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین : سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین  با تایید این خبر گفت: به منظور الزام واحدهای تولیدی و خدماتی جهت کاهش میزان بار آلودگی وارد به محیط زیست، 137اخطاریه در11 ماهه سال جاری صادر و تحویل مدیران شرکتهای آلوده کننده گردید.

وی تصریح کرد: در راستای کنترل وضعیت آلودگی های ناشی از شرکتهای صنعتی و خدماتی استان و پایش نحوه مدیریت آلاینده ها این واحدها به طور مستمر و سرزده مورد بازدید قرار گرفته و منابع آلاینده آنها از جمله فاضلاب، پسماند، آلودگی هوا و صدا مورد رصد و مقایسه با استاندارد های زیست محیطی قرار می گیرد

معاون نظارت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین: در گام بعدی جهت نظارتهای تکمیلی و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیستی و تخریب طبیعت از واحدهای صنعتی بصورت محسوس و نامحسوس پایش و نمونه برداری صورت میگیردکه در صورت عدم رفع آلودگی از طریق سایر قوانین و مقررات از جمله معرفی به مراجع قضایی و.... پیگیری خواهد شد.

بيشتر