جوابیه

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان داشت: پیرو خبر درج شده در کانال گذرنیوز مبنی بر شاخص pm2.5 تعیین آلودگی هوا در استان قزوین خاموش و روشن میش به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان داشت: پیرو خبر درج شده در کانال گذرنیوز مبنی بر شاخص pm2.5 تعیین آلودگی هوا در استان قزوین خاموش و روشن میشود 24/1/1399 توجه به نکات زیر ضروری است :

جوابیه

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، سید ابراهیم سید موسوی معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین بیان داشت: پیرو خبر درج شده در کانال گذرنیوز مبنی بر " شاخص pm2.5 تعیین آلودگی هوا در استان قزوین خاموش و روشن میشود" 24/1/1399 توجه به نکات زیر ضروری است :

  1. به استناد استانداردهای بین المللی موجود که ملاک عمل در کشور ایران نیز می باشد محاسبه گزارش کیفیت هوا بر اساس میانگین 24 ساعته ذرات انجام می شود که با راه اندازی سامانه پایش کیفی هوای کشور، این شاخص در ظهر هر روز در سامانه پایش کیفی هوای کشور به روز رسانی وبیشترین مقدار شاخص AQI در هر ایستگاه در سامانه محاسبه شده و درج می شود
  1.  شاخص هم اکنون که نشان دهنده لحظه ای کیفیت هوا می باشد معیار تصمیم گیری نبوده و نمی توان بالا بودن یک شاخص در یک لحظه را به کل ساعات شبانه روز تعمیم داد
  1.  اگر در برخی مواقع درصورت بروز اختلال در فعالیت و آنالایزر،  امکان عدم درج شاخص هم اکنون برای آن پارامتر در آن ساعت خاص وجود نداشته باشد، با توجه به ضوابط عدم وجود دیتا در برخی ساعات (محدود) تداخل و مشکل در محاسبه شاخص استاندارد ایجاد نخواهد کرد
بيشتر
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"